Rubriky
Aktuality

Registrace 2013

Vážení rodiče, skauti a skautky,

jako obvykle je Leden měsícem, kdy je potřeba udělat součty členů. S tímto je spojena agenda kontroly adres, telefonů a dalších kontaktních údajů všech členů a rodičů především mladších členů. Celý systém registrace je prováděn informačním systémem IS Skaut, který je dostupný pro všechny členy a rodiče. Všichni tak mouhou nahlédnout v klidu doma, jaké informace jsou o členovi (nebo Vašem dítěti) ukládány a zpracovávány. Systém je samozřejmě chráněn a obhospodařován se souhlasem institucí a státních orgánů.

Informace najdete na adrese https://is.skaut.cz nebo se obraťte na Radka Macháče.

Registrační poplatek je pro letošní rok 400,- Kč pro všechny členy bez rozdílů. V tomto ročním poplatku je zaplacen časopis, a pro zájemce i průkaz – karta člena. Tato karta je uznána jako slevová karta systému EYCA, což je mezinárodní organizace studentů. Členové do 15 let věku mohou tuto kartu používat jak slevový průkaz na dopravu a podobně.  Studenti po doložení potvrzení o studiu pak katu užívají jako slevovou (obdoba karty ISIC)

Jaké jsou výhody karty (slevy) najdete zde: http://krizovatka.skaut.cz/sluzby/clenska-karta-junaka/jake-ma-karta-vyhody/

K vystavení karty je nutné dodat fotografii – ve formátu pro doklady a to nejpozději do 27. 1. 2013

K použití jako studentské karty (slev) pro starší 15 let je nutno dodat i potvrzení o studiu, rovněž nejpozději do 27. 1. 2013 

Registraci je nutno zaplatit nejpozději do 31.1.2013 a to buď hotově do rukou vedoucího oddílu nebo družiny, nebo platbou na účet 155 874 490/0300 variabilní symbol použijte rodné číslo člena. Členové po uhrazení obdrží registrační známku do svého kulibloku. Ti kteří dodají včas fotografie a potvrzení o studiu pak dostanou kartu.

Další informace Vám ochotně podá vůdce střediska Radek Macháč (tel. 603472331)